DCS WGAMING

From Teamfight Tactics Wiki
Jump to: navigation, search
DANANG CHAMPION SERIES #2
DCSlogo.png
Tournament Information
OrganizerKT Esport
Sponsor(s)DCS
FormatSingle Match
Prize Pool3,000,000 VND
LinksĐơn Vị Tổ Chức Website
Location & Dates
Region
VN
 Vietnam
Event TypeOffline
CountryVietnam Vietnam
Address84 Dũng Sĩ Thanh Khê
Date2019-12-29

Overview[edit | edit]

Format[edit | edit]

 • Điểm Danh
  • Các Team Điểm Danh Trước 8H30
  • Địa Điểm : 84 Dũng Sĩ Thanh Khê
 • Hình Thức
  • Đánh Vòng Loại Lấy Top 4
  • Round 2 - Đánh Bo2
  • Chung Kết - Đánh Bo2
  • Top 1 : 8 Pts
  • Top 2 : 6 Pts
  • Top 3 : 5 Pts
  • Top 4 : 4 Pts
  • Top 5 : 3 Pts
  • Top 6 : 2 Pts
  • Top 7 : 1 Pts
  • Top 8 : 0 Pts

HOST[edit | edit]

Prize Pool[edit | edit]

₫ 2,000,000 Vietnamese Dong are spread among the teams as seen below:

PlacePrizePrize (%)Player
PlacementIcon1.png 1₫1,000,00050%1111111df
PlacementIcon2.png 2₫500,00025%KT NaOH
PlacementIcon3.png 3₫300,00015%R 1 2 A B
4₫200,00010%Than top E315
5-8₫00%Hai Lúa QNg
z D 21 14 7 z
From Dh Qt
Dương Thế Ny

Người Chơi Tham Gia[edit | edit]

Player
Vietnam beanmapdjt Vietnam Blue Ghots Vietnam NoobyHuy Vietnam Fati
Vietnam Tilihouse Vietnam KaHraMan Vietnam Tien12dn Vietnam YMS Xu no love
Vietnam hoàng paylak Vietnam Dương Thể Ny Vietnam tú good boy Vietnam Cún Tập Sủaˆˆ
Vietnam zRin Vietnam FresherDeV Vietnam Hai Lúa QNg Vietnam FB Tồ Streaming
Vietnam Than top E315 Vietnam ahkunhan Vietnam Akaay1 Vietnam KT NaOH
Vietnam z D 21 14 7 z Vietnam Thái tử dạ hoa Vietnam Tuyến Lê Vietnam C5 Light
Vietnam From Dh Qt Vietnam ^JokerS^ Vietnam DAC CỔ LONG Vietnam Tùng Dzũ
Vietnam R 1 2 A B Vietnam Ganker by Gôn Vietnam nbt.bicana Vietnam OQT Bobill

Bảng Đấu[edit | edit]

Vòng Loại[edit | edit]

Group A
PlPlayer
1VietnamTBD
2VietnamTBD
3VietnamTBD
4VietnamTBD
5VietnamTBD
6VietnamTBD
7VietnamTBD
8VietnamTBD
Group B
PlPlayer
1VietnamTBD
2VietnamTBD
3VietnamTBD
4VietnamTBD
5VietnamTBD
6VietnamTBD
7VietnamTBD
8VietnamTBD
Group C
PlPlayer
1VietnamTBD
2VietnamTBD
3VietnamTBD
4VietnamTBD
5VietnamTBD
6VietnamTBD
7VietnamTBD
8VietnamTBD
Group D
PlPlayer
1VietnamTBD
2VietnamTBD
3VietnamTBD
4VietnamTBD
5VietnamTBD
6VietnamTBD
7VietnamTBD
8VietnamTBD

Round 2.1[edit | edit]

GAME 1
PlPlayer
1VietnamTBD
2VietnamTBD
3VietnamTBD
4VietnamTBD
5VietnamTBD
6VietnamTBD
7VietnamTBD
8VietnamTBD
GAME 2
PlPlayer
1VietnamTBD
2VietnamTBD
3VietnamTBD
4VietnamTBD
5VietnamTBD
6VietnamTBD
7VietnamTBD
8VietnamTBD
Tổng Điểm
PlPlayer
1VietnamTBD
2VietnamTBD
3VietnamTBD
4VietnamTBD
5VietnamTBD
6VietnamTBD
7VietnamTBD
8VietnamTBD

Round 2.2[edit | edit]

GAME 1
PlPlayer
1VietnamTBD
2VietnamTBD
3VietnamTBD
4VietnamTBD
5VietnamTBD
6VietnamTBD
7VietnamTBD
8VietnamTBD
GAME 2
PlPlayer
1VietnamTBD
2VietnamTBD
3VietnamTBD
4VietnamTBD
5VietnamTBD
6VietnamTBD
7VietnamTBD
8VietnamTBD
Tổng Điểm
PlPlayer
1VietnamTBD
2VietnamTBD
3VietnamTBD
4VietnamTBD
5VietnamTBD
6VietnamTBD
7VietnamTBD
8VietnamTBD

Chung Kết[edit | edit]

GAME 1
PlPlayer
1VietnamTBD
2VietnamTBD
3VietnamTBD
4VietnamTBD
5VietnamTBD
6VietnamTBD
7VietnamTBD
8VietnamTBD
GAME 2
PlPlayer
1VietnamTBD
2VietnamTBD
3VietnamTBD
4VietnamTBD
5VietnamTBD
6VietnamTBD
7VietnamTBD
8VietnamTBD
Tổng Điểm
PlPlayer
1VietnamTBD
2VietnamTBD
3VietnamTBD
4VietnamTBD
5VietnamTBD
6VietnamTBD
7VietnamTBD
8VietnamTBD